Α.Σ. Αντισφαίριση και Ζωή - Tennislife Club

30.09.2014 - Όροι κράτησης γηπέδου στο Tennis Life Club

Για την καλύτερη λειτουργία και οργάνωση του Tennis Life Club με στόχο το συντονισμό των κρατήσεων, οι αθλούμενοι που κάνουν κράτηση ενός γηπέδου οφείλουν να συμφωνούν πλήρως με τους παρακάτω όρους κράτησης γηπέδου:

  1. Η διάρκεια κράτησης ενός γηπέδου για τους Clubbers ή Club Trainers είναι μιάμιση ώρα (μέγιστο). Μπορεί να παραταθεί, μόνο αν δεν υπάρχει ζήτηση του γηπέδου μετά τη λήξη της κράτησης.
  2. Αθλούμενοι που θέλουν να κάνουν κράτηση γηπέδου αλλά δεν είναι Clubbers η Club Trainers του Tennis Life Club οφείλουν να δηλώσουν τη διάρκεια της κράτησης καθώς και τους παίκτες με τους οποίους θα παίξουν. Η κράτηση μπορεί να παραταθεί (με επέκταση χρέωσης), μόνο αν δεν υπάρχει ζήτηση του γηπέδου μετά τη λήξη της. Οι αθλούμενοι δεσμεύονται απέναντι στο χρόνο κράτησης που δηλώνουν. Σε περίπτωση αποχώρησης νωρίτερα της ώρας λήξης της κράτησης, το Tennis Life Club δικαιούται να χρεώσει το ποσό της συνολικής κράτησης και όχι το ποσό της διάρκειας χρήσης του γηπέδου (καθώς άλλες μετέπειτα κρατήσεις πιθανόν να μην πραγματοποιήθηκαν λόγω της διάρκειας της κράτησης)
  3. Οι Clubbers ή Club Trainers που έκαναν χρήση γηπέδου μια μέρα (δεν συμπεριλαμβάνονται οι προπονήσεις), μπορούν να κάνουν κράτηση γηπέδου και την επόμενη μέρα μόνο αν υπάρχει διαθεσιμότητα γηπέδου και δεν υπάρχει ζήτηση για κράτηση την ίδια ώρα από μη συνδρομητή ή από άλλο Clubber ή Club Trainer που δεν έχει κάνει κράτηση την προηγούμενη ημέρα. Στην περίπτωση που κάποιος Clubber κάνει δυο διαδοχικές ημέρες κράτηση και τελικά τη δεύτερη μέρα χρειαστεί να ακυρωθεί η κράτησή του λόγω πληρότητας των γηπέδων τότε θα ειδοποιηθεί για την ακύρωση της κράτησής του τουλάχιστον μια ώρα νωρίτερα της κράτησης του.
  4. Κάθε αθλούμενος που κάνει χρήση των γηπέδων αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους Κανονισμούς λειτουργίας του Tennis Life Club. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιος αθλούμενος δεν σέβεται και τηρεί τους Κανονισμούς αυτούς, τότε το Tennis Life Club έχει το δικαίωμα να ακυρώσει ή να διακόψει την κράτηση αξιώνοντας πλήρως το ποσό της κράτησης.
Χορηγοί - Υποστηρικτές