Α.Σ. Αντισφαίριση και Ζωή - Tennislife Club


Ημερομηνία:      Δευτέρα, 01/06/20  

Γήπεδο 1
Γήπεδο 2
Γήπεδο 3
Γήπεδο 4
Γήπεδο 5

8:008:309:009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:3021:0021:3022:0022:3023:0023:309:30-10:30
Προπόνηση
Eνήλικες

17:00-19:00
Κράτηση γηπέδου

19:00-20:30
Κράτηση γηπέδου

20:30-22:00
Κράτηση γηπέδου

8:008:309:009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:3021:0021:3022:0022:3023:0023:3020:00-21:00
Προπόνηση
Eνήλικες

18:00-19:00
Προπόνηση
Ενήλικες

18:00-19:00
Προπόνηση
Eνήλικες

19:00-20:00
Προπόνηση
Eνήλικες

21:00-22:00
Προπόνηση


17:00-18:00
Κράτηση γηπέδου

8:008:309:009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:3021:0021:3022:0022:3023:0023:3019:00-20:00
Προπόνηση
παιδιά προχωρημένα

18:00-19:00
Προπόνηση
Ενήλικες

20:00-21:00
Προπόνηση
Ενήλικες

21:00-22:00
Προπόνηση
Eνήλικες

17:00-18:00
Προπόνηση


8:008:309:009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:3021:0021:3022:0022:3023:0023:3019:00-20:00
Προπόνηση
Eνήλικες

18:00-19:00
Προπόνηση
παιδιά προχωρημένα

17:00-18:00
Προπόνηση
red level

18:00-19:00
Προπόνηση
orange level

20:00-21:00
Κράτηση γηπέδου

21:00-22:00
Κράτηση γηπέδου

8:008:309:009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:3021:0021:3022:0022:3023:0023:3017:00-18:00
Προπόνηση


18:00-19:00
Προπόνηση
Eνήλικες

20:00-21:00
Προπόνηση
Ενήλικες

21:00-22:00
Προπόνηση
Eνήλικες

19:00-20:00
Προπόνηση
Eνήλικες

16:00-17:00
Κράτηση γηπέδου

Χορηγοί - Υποστηρικτές