Α.Σ. Αντισφαίριση και Ζωή - Tennislife Club
Level 1 Level 2 Level 3 Level 4
Αγωνιστικά γκρούπ Αθλητές με αρκετά χρόνια προπονήσεων Αθλητές που έχουν ολοκληρώσει το βασικό στάδιο ή έπαιζαν τένις για κάποιο διάστημα Αρχάριοι αθλητές που τώρα ξεκινούν ή έχουν μικρή προπονητική εμπειρία
Δευτέρα
18:00-19:00: Γήπεδο 5
20:00-21:00: Αγωνιστικό Γήπεδο 5
17:00-18:00: Γήπεδο 3
17:00-18:00: Γήπεδο 4
17:00-18:00: Γήπεδο 2
19:00-20:00: Γήπεδο 2
15:00-17:00: Γήπεδο 5
16:00-17:00: Γήπεδο 3
17:00-18:00: Γήπεδο 5
18:00-19:00: Γήπεδο 1
18:00-19:00: Γήπεδο 2
19:00-20:00: Γήπεδο 1
19:00-20:00: Γήπεδο 5
19:00-20:00: Αρχάριοι ενήλικεςΓήπεδο 3
20:00-21:00: Αρχάριοι ενήλικεςΓήπεδο 3
20:00-21:00: Γήπεδο 4
18:00-19:00: Γήπεδο 3
19:00-20:00: Γήπεδο 4
20:00-21:00: Γήπεδο 1
21:00-22:00: Γήπεδο 1
10:30-11:30: Γήπεδο 2
15:00-16:00: Γήπεδο 3
18:00-19:00: Γήπεδο 4
20:00-21:30: Γήπεδο 2

Τρίτη
18:00-19:00: Γήπεδο 3
19:00-20:00: Γήπεδο 3
20:00-21:00: Γήπεδο 5
09:00-11:00: Γήπεδο 2
18:00-19:00: Γήπεδο 2
19:00-20:00: Γήπεδο 2
20:00-21:00: Γήπεδο 2
10:00-11:00: Γήπεδο 4
15:00-16:00: Γήπεδο 3
16:00-17:00: ΕνήλικεςΓήπεδο 5
17:00-18:00: ΑρχαριαΓήπεδο 3
17:00-18:00: Γήπεδο 2
17:00-18:00: Γήπεδο 1
19:00-20:00: Γήπεδο 4
20:00-21:00: Γήπεδο 4
20:00-21:00: Γήπεδο 1
15:00-16:00: Γήπεδο 5
16:00-17:00: Γήπεδο 3
17:00-18:00: Γήπεδο 4
17:00-18:00: Αρχαρια παιδιαΓήπεδο 5
18:00-19:00: Γήπεδο 5
19:00-20:00: EνήλικεςΓήπεδο 5
20:00-21:00: Γήπεδο 3
18:00-19:00: Γήπεδο 4

Τετάρτη
18:00-19:00: Γήπεδο 4
19:00-20:00: Γήπεδο 2
20:00-21:00: EνήλικεςΓήπεδο 4
20:00-21:00: EνήλικεςΓήπεδο 1
15:00-16:00: Γήπεδο 5
16:00-17:00: Γήπεδο 5
17:00-18:00: Γήπεδο 5
17:00-18:00: Γήπεδο 3
18:00-17:00: Γήπεδο 3
19:00-20:00: Γήπεδο 5
20:00-21:00: Γήπεδο 3
17:00-18:00: Γήπεδο 4
19:00-20:00: Γήπεδο 4
19:00-20:00: Γήπεδο 1
20:00-21:00: EνήλικεςΓήπεδο 5
10:30-11:30: Γήπεδο 2
16:00-17:00: Γήπεδο 3
18:00-19:00: Γήπεδο 5
18:00-19:00: EνήλικεςΓήπεδο 2
19:00-20:00: EνήλικεςΓήπεδο 3
20:00-21:30: Γήπεδο 2

Πέμπτη
17:00-18:00: Γήπεδο 3
18:00-19:00: Γήπεδο 5
19:00-20:00: Γήπεδο 4
20:00-21:00: Γήπεδο 4
09:00-11:00: Γήπεδο 2
18:00-19:00: Γήπεδο 4
18:00-19:00: Γήπεδο 2
19:00-20:00: Γήπεδο 2
20:00-21:00: Γήπεδο 2
10:00-11:00: Γήπεδο 4
15:00-16:00: Γήπεδο 5
16:00-17:00: Γήπεδο 5
17:00-18:00: Γήπεδο 2
18:00-19:00: Γήπεδο 3
19:00-20:00: Γήπεδο 1
17:00-18:00: Γήπεδο 5
20:00-21:00: Γήπεδο 5
16:00-17:00: EνήλικεςΓήπεδο 3
17:00-18:00: Γήπεδο 4
19:00-20:00: Γήπεδο 3
19:00-20:00: EνήλικεςΓήπεδο 5
20:00-21:00: Γήπεδο 1
20:00-21:00: Γήπεδο 3
16:00-17:00: Γήπεδο 4

Παρασκευή
20:00-21:00: Γήπεδο 5
20:00-21:00: Γήπεδο 2
17:00-18:00: Γήπεδο 1
17:00-18:00: Γήπεδο 5
18:00-19:00: Γήπεδο 4
09:00-10:00: Γήπεδο 2
15:00-16:00: Γήπεδο 3
15:00-16:00: Γήπεδο 5
16:00-17:00: Γήπεδο 5
17:00-18:00: Γήπεδο 3
17:00-18:00: Γήπεδο 2
18:00-20:00: Γήπεδο 5
19:00-20:00: Γήπεδο 2
20:00-21:00: Γήπεδο 3
17:00-18:00: Γήπεδο 4
19:00-20:00: Γήπεδο 4
20:00-21:00: Γήπεδο 4
16:00-17:00: Γήπεδο 3
18:00-19:00: Γήπεδο 2
18:00-20:00: Γήπεδο 3
16:00-17:00: Γήπεδο 4

Σάββατο
11:00-12:00: Γήπεδο 2
11:00-12:00: Γήπεδο 5
12:00-13:00: Γήπεδο 5
12:00-13:00: Γήπεδο 2
17:30-18:30: Γήπεδο 5
10:00-11:00: Γήπεδο 2
11:00-12:00: Γήπεδο 4
11:00-12:00: Γήπεδο 3
12:00-14:00: Γήπεδο 3
15:00-16:00: Γήπεδο 3
16:00-17:00: Γήπεδο 3
10:00-11:00: Γήπεδο 3
12:00-13:00: Γήπεδο 4

Κυριακή

Χορηγοί - Υποστηρικτές