Α.Σ. Αντισφαίριση και Ζωή - Tennislife Club
Level 1 Level 2 Level 3 Level 4
Αγωνιστικά γκρούπ Αθλητές με αρκετά χρόνια προπονήσεων Αθλητές που έχουν ολοκληρώσει το βασικό στάδιο ή έπαιζαν τένις για κάποιο διάστημα Αρχάριοι αθλητές που τώρα ξεκινούν ή έχουν μικρή προπονητική εμπειρία
Δευτέρα
19:00-20:00: Ενήλικες Γήπεδο 3
19:00-20:00: Ενήλικες Γήπεδο 4
20:00-21:00: ΕνήλικεςΓήπεδο 2
18:00-19:00: Παιδιά orange-greenΓήπεδο 5
18:00-19:00: Παιδιά orange-green Γήπεδο 4
19:00-20:00: Ενήλικες Γήπεδο 5
20:00-21:00: Ενήλικες Γήπεδο 5
17:00-18:00: Ενήλικες αρχαριοιΓήπεδο 1
18:00-19:00: Χατσιόπουλος ΘοδωρήςΓήπεδο 1
20:00-21:00: Ενήλικες Γήπεδο 4
16:00-17:00: ΕνήλικεςΓήπεδο 4
16:00-17:00: Γήπεδο 4
17:00-18:00: παιδικό τμήμα-redΓήπεδο 3
18:00-19:00: Παιδιά δήμοτικού- αρχαριαΓήπεδο 3
19:00-20:00: Ενήλικες Γήπεδο 2
20:00-21:00: ΕνήλικεςΓήπεδο 3
21:00-22:00: Ενήλικες Γήπεδο 1
17:00-18:00: παιδικό τμήμα-redΓήπεδο 4
17:00-18:00: Ενήλικες-αρχάριοιΓήπεδο 2
17:00-18:00: Παιδιά ΛυκειουΓήπεδο 5
18:00-19:00: Παιδιά προχωρημέναΓήπεδο 2

Τρίτη
19:00-20:00: Γήπεδο 2
20:00-21:00: Γήπεδο 2
09:00-10:00: ΕνήλικεςΓήπεδο 2
09:00-10:00: ΕνήλικεςΓήπεδο 1
16:00-17:00: Ενήλικες-αρχάριοιΓήπεδο 5
17:00-18:00: Παιδιά orange-greenΓήπεδο 5
18:00-19:00: ΕνήλικεςΓήπεδο 1
18:00-19:00: Ενήλικες αρχάριοι Γήπεδο 5
20:00-21:00: ΕνήλικεςΓήπεδο 1
19:00-20:00: Γήπεδο 4
20:00-21:00: Γήπεδο 4
16:00-17:00: ΕνήλικεςΓήπεδο 4
17:00-18:00: παιδικό τμήμα-redΓήπεδο 3
18:00-19:00: ΕνήλικεςΓήπεδο 2
19:00-20:00: Γήπεδο 5
19:00-20:00: ΕνήλικεςΓήπεδο 3
20:00-21:00: Γήπεδο 5
20:00-21:00: ΕνήλικεςΓήπεδο 3
16:00-17:00: Παιδιά orange-greenΓήπεδο 3
17:00-18:00: Ενήλικες-αρχάριοιΓήπεδο 1
17:00-18:00: παιδικό τμήμα-redΓήπεδο 4
18:00-19:00: Ενήλικες-αρχάριοιΓήπεδο 4
17:00-18:00: Ενήλικες-αρχάριοιΓήπεδο 2
18:00-19:00: Ενήλικες-αρχάριοιΓήπεδο 3

Τετάρτη
18:00-19:00: Γήπεδο 2
19:00-20:00: Γήπεδο 2
20:00-21:00: Γήπεδο 2
09:00-10:00: Ενήλικες-αρχάριοιΓήπεδο 1
16:00-17:00: Παιδιά orange-greenΓήπεδο 4
17:00-18:00: Γήπεδο 5
18:00-19:00: Παιδιά orange-greenΓήπεδο 4
21:00-22:00: Ενήλικες -αρχάριοιΓήπεδο 3
18:00-19:00: ΕνήλικεςΓήπεδο 1
18:00-19:00: Γήπεδο 3
19:00-20:00: ΕνήλικεςΓήπεδο 1
19:00-20:00: Γήπεδο 4
20:00-21:00: Γήπεδο 4
16:00-17:00: ΕνήλικεςΓήπεδο 5
18:00-19:00: Γήπεδο 5
19:00-20:00: Γήπεδο 5
20:00-21:00: Γήπεδο 5
20:00-21:00: Γήπεδο 3
21:00-22:00: ΕνήλικεςΓήπεδο 2
17:00-18:00: παιδικό τμήμα-redΓήπεδο 3
19:00-20:00: Γήπεδο 3
17:00-18:00: παιδικό τμήμα-redΓήπεδο 4
17:00-18:00: Ενήλικες-αρχάριοιΓήπεδο 2

Πέμπτη
19:00-20:00: Γήπεδο 2
20:00-21:00: Γήπεδο 2
09:00-10:00: ΕνήλικεςΓήπεδο 1
16:00-17:00: ΕνήλικεςΓήπεδο 5
17:00-18:00: Ενήλικες Γήπεδο 5
18:00-19:00: Ενήλικες Γήπεδο 4
20:00-21:00: Ενήλικες Γήπεδο 1
21:00-22:00: ΕνήλικεςΓήπεδο 3
17:00-18:00: Ενήλικες-αρχάριοιΓήπεδο 1
19:00-20:00: Γήπεδο 4
20:00-21:00: Γήπεδο 4
20:00-21:00: Ενήλικες Γήπεδο 5
20:00-21:00: Ενήλικες Γήπεδο 3
16:00-17:00: ΕνήλικεςΓήπεδο 4
18:00-19:00: Γήπεδο 5
19:00-20:00: Ενήλικες Γήπεδο 3
19:00-20:00: Γήπεδο 5
21:00-22:00: ΕνήλικεςΓήπεδο 5
17:00-18:00: Παιδιά red courtΓήπεδο 4
18:00-19:00: Ενήλικες Γήπεδο 3
17:00-18:00: Παιδιά Γυμν. αρχαριαΓήπεδο 3
17:00-18:00: Παιδιά Γυμν.αρχαριαΓήπεδο 2
18:00-19:00: Ενήλικες Γήπεδο 2

Παρασκευή
17:00-18:00: Παιδιά ΓυμνασιουΓήπεδο 4
17:00-18:00: Παιδιά ΓυμνασίουΓήπεδο 3
19:00-20:00: Παιδιά ΓυμνασίουΓήπεδο 2
16:00-17:00: Οικογένεια τενιςΓήπεδο 5
17:00-18:00: Παιδιά orange Γήπεδο 5
18:00-19:00: Ενήλικες-αρχαριοιΓήπεδο 4
19:00-20:00: Ενήλικες Γήπεδο 5
20:00-21:00: Γήπεδο 3
17:00-18:00: Ενήλικες Γήπεδο 1
18:00-19:00: Παιδιά -αρχαριαΓήπεδο 3
19:00-20:00: ΕνήλικεςΓήπεδο 4
20:00-21:00: Παιδιά γυμνασιουΓήπεδο 4
16:00-17:00: Παιδιά orange-greenΓήπεδο 4
18:00-19:00: Παιδιά ΛυκειουΓήπεδο 5
20:00-21:00: ΕνήλικεςΓήπεδο 2
17:00-18:00: Ενήλικες -αρχαριοιΓήπεδο 2
16:00-17:00: Ενήλικες-αρχαριοιΓήπεδο 3

Σάββατο
10:00-11:00: Παιδιά Γυμνασίου-ΛυκείουΓήπεδο 2
09:00-10:00: Παιδιά orange-greenΓήπεδο 5
10:00-11:00: Παιδιά orange-greenΓήπεδο 5
11:00-13:00: Παιδιά γυμνασιου-λυκειουΓήπεδο 4
11:00-12:00: Παιδιά ΓυμνασιουΓήπεδο 3
09:00-10:00: Ενήλικες Γήπεδο 2
10:00-11:00: Μπουκουβάλα Ντόνα Γήπεδο 3
11:00-13:00: Παιδιά γυμνασιου -λυκειουΓήπεδο 5
12:00-13:00: Γήπεδο 2
19:00-20:00: ΕνήλικεςΓήπεδο 5
19:00-20:00: ΕνήλικεςΓήπεδο 5
09:00-10:00: Παιδιά γυμνασιουΓήπεδο 4
10:00-11:00: Παιδιά orange-greenΓήπεδο 4
11:00-12:00: Παιδιά red- orangeΓήπεδο 2
12:00-13:00: Γήπεδο 3
10:00-11:00: Παιδιά Γυμνασίου-ΛυκείουΓήπεδο 1
11:00-12:00: Παιδιά αρχαριαΓήπεδο 1
12:00-13:00: Παιδιά -αρχαριαΓήπεδο 1

Κυριακή
11:00-12:00: παιδιά προχωρημέναΓήπεδο 4
17:00-18:00: EνήλικεςΓήπεδο 3
11:00-12:00: EνήλικεςΓήπεδο 5

Χορηγοί - Υποστηρικτές