Α.Σ. Αντισφαίριση και Ζωή - Tennislife Club
Level 1 Level 2 Level 3 Level 4
Αγωνιστικά γκρούπ Αθλητές με αρκετά χρόνια προπονήσεων Αθλητές που έχουν ολοκληρώσει το βασικό στάδιο ή έπαιζαν τένις για κάποιο διάστημα Αρχάριοι αθλητές που τώρα ξεκινούν ή έχουν μικρή προπονητική εμπειρία
Δευτέρα
19:00-20:00: Γήπεδο 3
20:00-21:00: αγωνιστικόΓήπεδο 1
19:00-20:00: Γήπεδο 2
20:00-21:00: EνήλικεςΓήπεδο 2
15:00-16:00: Γήπεδο 5
16:00-17:00: Γήπεδο 5
17:00-18:00: Γήπεδο 5
18:00-19:00: Γήπεδο 3
18:00-19:00: Γήπεδο 2
18:00-19:00: Γήπεδο 1
17:00-18:00: Γήπεδο 1
17:00-18:00: Γήπεδο 1
18:00-19:00: Γήπεδο 3
19:00-20:00: Γήπεδο 5
20:00-21:00: EνήλικεςΓήπεδο 5
15:00-16:00: Γήπεδο 3
17:00-18:00: red levelΓήπεδο 3
17:00-18:00: Γήπεδο 2
18:00-19:00: orange levelΓήπεδο 5
19:00-20:00: αγωνιστικόΓήπεδο 4
20:00-21:00: EνήλικεςΓήπεδο 4
16:00-17:00: Γήπεδο 3
17:00-18:00: Γήπεδο 4
18:00-19:00: Αρχάρια Παιδιά ΓυμνασίουΓήπεδο 4
19:00-20:00: Γήπεδο 1

Τρίτη
19:00-20:00: EνήλικεςΓήπεδο 1
17:00-18:00: παιδιά προχωρημέναΓήπεδο 1
18:00-19:00: EνήλικεςΓήπεδο 2
19:00-20:00: EνήλικεςΓήπεδο 2
20:00-21:00: EνήλικεςΓήπεδο 2
20:00-21:00: Γήπεδο 2
15:00-16:00: Γήπεδο 5
16:00-17:00: Γήπεδο 2
17:00-18:00: Γήπεδο 2
18:00-19:00: Γήπεδο 4
18:00-19:00: αρχάριοι ΕνήλικεςΓήπεδο 5
18:00-19:00: Γήπεδο 1
19:00-20:00: EνήλικεςΓήπεδο 3
20:00-21:00: EνήλικεςΓήπεδο 4
20:00-21:00: EνήλικεςΓήπεδο 3
16:00-17:00: Γήπεδο 4
17:00-18:00: EνήλικεςΓήπεδο 5
17:00-18:00: Γήπεδο 2
19:00-20:00: Γήπεδο 4
20:00-21:00: EνήλικεςΓήπεδο 5
21:00-22:00: Γήπεδο 3
16:00-17:00: παιδιά προχωρημέναΓήπεδο 3
17:00-18:00: red levelΓήπεδο 3
10:00-11:00: EνήλικεςΓήπεδο 3
16:00-17:00: Γήπεδο 5
17:00-18:00: Αρχάρια Παιδιά ΔημοτικούΓήπεδο 4
18:00-19:00: Γήπεδο 3
19:00-20:00: EνήλικεςΓήπεδο 5

Τετάρτη
17:00-18:00: EνήλικεςΓήπεδο 2
19:00-20:00: Γήπεδο 3
19:00-20:00: EνήλικεςΓήπεδο 1
20:00-21:00: αγωνιστικόΓήπεδο 4
20:00-21:00: Γήπεδο 2
16:00-17:00: Γήπεδο 5
17:00-18:00: Γήπεδο 5
17:00-18:00: EνήλικεςΓήπεδο 1
19:00-20:00: EνήλικεςΓήπεδο 3
18:00-19:00: ιδιαίτεροΓήπεδο 5
19:00-20:00: EνήλικεςΓήπεδο 5
20:00-21:00: EνήλικεςΓήπεδο 5
17:00-18:00: red levelΓήπεδο 3
17:00-18:00: Γήπεδο 4
17:00-18:00: Γήπεδο 5
18:00-19:00: orange levelΓήπεδο 4
18:00-19:00: Γήπεδο 2
19:00-20:00: Γήπεδο 2
19:00-20:00: αγωνιστικόΓήπεδο 4
15:00-16:00: Γήπεδο 3
16:00-17:00: Γήπεδο 3
18:00-19:00: Γήπεδο 3
18:00-19:00: Γήπεδο 1
18:00-19:00: Αρχάρια Παιδιά ΓυμνασίουΓήπεδο 3
20:00-21:00: EνήλικεςΓήπεδο 1

Πέμπτη
18:00-19:00: Γήπεδο 1
19:00-20:00: EνήλικεςΓήπεδο 4
18:00-19:00: Γήπεδο 2
19:00-20:00: Γήπεδο 2
20:00-21:00: Γήπεδο 2
09:00-10:00: Γήπεδο 4
10:00-11:00: Γήπεδο 4
16:00-17:00: Γήπεδο 5
17:00-18:00: Γήπεδο 5
18:00-19:00: EνήλικεςΓήπεδο 5
19:00-20:00: EνήλικεςΓήπεδο 5
19:00-20:00: Γήπεδο 3
20:00-21:00: Γήπεδο 3
20:00-21:00: Γήπεδο 4
17:00-18:00: Γήπεδο 2
20:00-21:00: EνήλικεςΓήπεδο 5
20:00-21:00: Γήπεδο 1
21:00-22:00: Γήπεδο 3
09:30-10:30: Γήπεδο 2
17:00-18:00: Γήπεδο 3
17:00-18:00: orange levelΓήπεδο 4
18:00-19:00: αγωνιστικόΓήπεδο 2
18:00-19:00: Γήπεδο 3
19:00-20:00: Γήπεδο 1
10:00-11:00: Γήπεδο 3
15:00-16:00: Γήπεδο 5
16:00-17:00: Γήπεδο 3
18:00-19:00: Γήπεδο 4

Παρασκευή
18:00-19:00: Γήπεδο 5
19:00-20:00: αγωνιστικόΓήπεδο 3
20:00-21:00: Γήπεδο 4
20:00-21:00: Γήπεδο 5
17:00-18:00: Γήπεδο 2
18:00-19:00: Γήπεδο 2
16:00-17:00: Γήπεδο 5
18:00-19:00: Γήπεδο 4
19:00-20:00: Γήπεδο 1
19:00-20:00: Γήπεδο 2
17:00-18:00: EνήλικεςΓήπεδο 5
17:00-18:00: Γήπεδο 1
18:00-19:00: EνήλικεςΓήπεδο 1
19:00-20:00: Γήπεδο 5
09:00-10:00: Γήπεδο 1
16:00-17:00: Γήπεδο 4
17:00-18:00: red levelΓήπεδο 4
19:00-20:00: αγωνιστικόΓήπεδο 4
09:00-10:00: Γήπεδο 3
15:00-16:00: orange levelΓήπεδο 3
16:00-17:00: Γήπεδο 3
17:00-18:00: Γήπεδο 3
18:00-19:00: Γήπεδο 3
20:00-21:00: Γήπεδο 3

Σάββατο
10:00-11:00: Γήπεδο 1
11:00-12:00: Γήπεδο 1
12:00-13:00: Γήπεδο 5
11:00-13:00: Γήπεδο 3
11:00-12:00: Γήπεδο 2
12:00-13:00: Γήπεδο 3
10:00-11:00: Γήπεδο 2
10:00-12:00: Γήπεδο 5
09:00-10:00: Γήπεδο 5
10:00-12:00: παιδιά προχωρημέναΓήπεδο 4
10:00-11:00: Γήπεδο 3
11:00-12:00: Γήπεδο 3
12:00-13:00: Γήπεδο 4
14:00-15:00: Γήπεδο 3
16:00-17:00: Γήπεδο 3

Κυριακή

Χορηγοί - Υποστηρικτές