Φωτογραφικό υλικό από τις πλημμύρες που έπληξαν το Θεσσαλικό κάμπο και τις εγκαταστάσεις του Tennislife Club